Konateľ Andrea Koložiová

V roku 1996 nastúpila ako účtovníčka vo firme Poradensko-podnikateľské služby Tvrdošín, kde spracovávala jednoduché účtovníctvo a zároveň pracovala ako predavačka kancelárskych a školských potrieb.

Od septembra 1996 pracovala ako sekeretárka sekčného riaditeľa Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy. Z tohto obdobia mám skúsenosti s administratívnymi prácami a kontaktu s občanmi.
Od roku 2000 bola zamestnaná ako účtovníčka vo firme Edita Adamčová – PPS Námestovo.
Do roku 2013 spracovávala jednoduché a podvojné účtovníctvo a mzdy.